Bittorrent

Ponad połowę całego ruchu w globalnej sieci Internet generują programy do wymiany plików pomiędzy użytkownikami. Są to tak zwane aplikacje peer-to-peer. Sensem ich istnienia jest możliwość wymiany plików pomiędzy dwiema prywatn7ymi osobami bez konieczności publikowania ich na jakichkolwiek serwerach czy nawiązywani połączenia metodą ręczną. Zdecydowana większość osób wymieniających się plikami w takich sieciach robi to całkowicie anonimowo i nie zna ani osób, od których pobiera ani tych, do których wysyła. Jest to dla wszystkich jak najbardziej wygodne bo liczy się pobrany plik a nie nawiązywanie jakichkolwiek znajomości, chociaż to też czasami się zdarza. Sposobów wymiany plików w takim wydaniu jest bardzo dużo. Jedne są bardziej skuteczne, inne trochę mniej.

W chwili obecnej zdecydowanie najpopularniejsza jest sieć BitTorrent. Posiada ona bardzo wiele zalet, które spowodowały jej dominację nad starszymi rozwiązaniami takimi jak gnutella, kademila czy edonkey2000. Przede wszystkim sieć ta pozwala na odciążenie komputerów wysyłających pliki a właściwie ich łączy internetowych. Nie wysyła siętu bowiem całych plików tylko ich niewielkie fragmenty. Powoduje to, że komputer posiadający plik, tak zwany seed, może wysłać dany fragment pliku tylko raz do jednego klienta pobierającego, tak zwany peer, co wystarczy do rozpowszechnienia pliku do wszystkich. W jaki sposób to następuje? To bardzo proste. Protokół torrent pozwala na równoczesne pobieranie plików. Oznacza to, że po wysłaniu fragmentu numer, dajmy na to 15, komputer seed może już więcej tego pliku nie wysyłać bo seedem dla niego stanie się pierwszy z komputerów peer, który go pobrał. W pierwszym kroku fragment numer 15 wysyłany jest przez seeda oryginalnego, w drugim przez pierwszego peera, w trzecim przez pierwszego peera i komputer, który od niego pobrał tą część i tak dalej. W każdy kroku liczba źródeł się podwaja, co wykładniczo przyspiesza prędkość pobierania kolejnych części. Możliwe jest też ustawienie opcji superseed/powerseed, która powoduje, że z grona potencjalnych peerów seed wybierze tego z najlepszym wysyłaniem i najpierw prześle mu plik w całości po to, by od samego początku istniały dwa współpracujące ze sobą pełne seedy.

Sieć torrent najszybciej ze wszystkich rozpowszechnia nowe pliki. Bardzo ważna jest tu też kwestia prywatności. Torenty nie mogą niestety obejść się bez komputerów koordynujących. Są to tak zwane trackery, na których znajduje się ogólna informacja o pobieranych plikach oraz dokładne namiary na osoby je pobierające. Większość trackerów w Internecie jest całkowicie publiczna i każdy może pobierać z nich informacje. Ułatwia to komunikowanie się pomiędzy pobierającymi i wysyłającymi, ale również jest poważną luką w systemie ochrony prywatności. Dla naprawienia tego problemu stworzono sieć trackerów prywatnych, do których potrzebne jest odpowiednie zaproszenie. Tracker odrzuci naszą prośbę o udostępnienie informacji o seedach i peerach jeśli nie rozpozna naszego numeru IP. Bardzo przydatną funkcją sieci torrent jest też możliwość wymieniania się źródłami pomiędzy peerami i seedami. Jeśli jakiś komputer natknął się na innych posiadaczy plików korzystających z innych trackerów to przekaże tą informację wszystkim znanym sobie kontaktom zainteresowanym tym samym plikiem. Funkcję tą oczywiście można wyłączyć i ograniczyć się tylko do do informacji pobieranych z trackera. Ograniczy to jednak nasze możliwości jeśli plik śledzony jest przez większą ilość trackerów równocześnie.